19 Ekim 2007 Cuma

Güven Yaratıcı Önlemler Paketi

Kıbrıs Türk tarafı Kıbrıs sorununa BM Genel Sekreteri’nin iyi niyet misyonu nezdinde kapsamlı bir çözüm bulma çabalarına bağlı kalmaya devam etmektedir. Bu amaç doğrultusunda, bazı Güven Yaratıcı Önlemler’in uygulanmaya başlanmasının kapsamlı çözüme yönelik anlamlı müzakerelerin başlaması için gerekli olan zemini hazırlamaya yardımcı olacağına inanmaktayız. 6 Temmuz 2006 tarihli mektubumuzda aşağıdaki Güven Yaratıcı Önlemleri önerdik:1. Dekonfrontasyon: BMBG ile, “1989 Unmanning (Askerlerin Karşılıklı olarak Çekilmesi) Anlaşması”‘nın, Haziran 1996 tarihinde BMBG tarafından sunulan güncelleştirilmiş öneriler temelinde, ara bölgede iki tarafın birbirine yakın mesafede olduğu yerleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi amacı ile yoğun görüşmeler yürütülmesi.2. Askeri Tatbikatlar: Her iki taraftaki askeri otoritelerin ara bölgenin görüş ve işitme menzili boyunca veya yakınlarında mekanize ve muharebe tank bölüklerini içeren askeri tatbikat gerçekleştirmekten kaçınması. Bu alanın ara bölgenin 1.5 kilometre kuzey ve güneyine doğru genişletilmesini öneriyoruz. 3. Lokmacı (Ledra Caddesi) geçiş noktası: Lokmacı geçiş noktasının açılmasının tamamlanması için BMBG ile işbirliği yapılması. Kıbrıs Türk tarafı, bu geçiş noktasının açılması için bugüne kadar açılmış olan diğer geçiş noktalarında uygulanmış olan prosedürlerin aynısını uygulamaya hazırdır ve bu yönde bir öneri de sunmuştur. Geçiş noktasının açılması için hiç bir ön şart ortaya konmayacaktır.4. Uzlaşma Komisyonu: Kıbrıs Türk halkı ve Kıbrıs Rum halkı arasında anlayış, hoşgörü ve karşılıklı saygıyı teşvik etmek için ilerlemeye ve geleceğe yönelik bir bakış açısı ile görev yapacak olan bir Uzlaşma Komisyonu’nun kurulması. Uzlaşma Komisyonu eşit sayıda Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’dan oluşacaktır.Bu önlemlere ek olarak, aşağıdaki Güven Yaratıcı Önlemleri de öneriyoruz:5. Yeni geçiş noktaları ve geçitler:Lokmacı geçiş noktasının açılmasından sonra;(a) Yeşilırmak (Limnitis) geçiş noktasının açılması(b) Erenköy’e gidiş ve dönüşlerde serbest geçişin temin edilmesiBu Güven Yaratıcı Önlem maddesi uzun zamandır askıda olan Yiğitler (Arsos) - Pile (Pyla) yolunun daha fazla gecikmeden tamamlanacağını varsaymaktadır. Kıbrıs Türk tarafı BM’in, özellikle bu konuda, taraflara karşı olan muamelesinde uzun zamandır adaletsiz bir tutum sergilediği görüşündedir. Bilindiği gibi, BMBG’nün Voroklini (Voraglini) - Pile (Pyla) yolunun tamamlanması için izin vermiş olması Pile sakini Kıbrıslı Rumlara büyük bir kolaylık sağlamıştır. Köyün Kıbrıslı Türk sakinleri için aynı kolaylığın sağlanmasına karşı çıkılması, Kıbrıslı Türklerin Pile sakini Kıbrıslı Rumlara karşı dezavantajlı konuma düşmelerine neden olmaktadır.6. BMBG vasıtasıyla işbirliği: Kıbrıs Rum tarafının Kıbrıs Türk tarafıyla ortak konularda işbirliği yapmak yönündeki isteksizliği göz önüne alındığında, BMBG’nün insan kaçakçılığı, narkotik ve yasa dışı faaliyetler gibi sınır ötesi konular dahil olmak üzere iki taraf arasında işbirliği gerektiren alanlarda arabulucu olarak eşit düzeyde görev yapması.16 Ekim, 2007New York.

Hiç yorum yok: